© 2018 De Groeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Kinderen

Door middel van gesprekken krijgen kinderen en jongeren inzicht in hun eigen beleving. Ze leren anders omgaan met moeilijke situaties. Bepaalde ervaringen worden verwerkt. Ze krijgen meer grip op hun leven. Gesprekstherapie helpt om sociaal en emotioneel sterker te worden. Er komt meer veerkracht.

Creatieve therapie

Door het maken van een creatie komt er innerlijke beweging op gang. De focus ligt op ‘doen’. Moeilijke gevoelens en gedachten worden geuit met behulp van kleuren, verf, klei, papier, zand en andere materialen. Er wordt ook gewerkt met metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er wordt gewerkt met de taal van het kind, het spel. Spel is een veilige setting, waarin lastige gevoelens en gedachten kunnen worden verkend. Door middel van spel kunnen kinderen in contact komen met hun gevoelens, ervaringen en gedachten. Als therapeut ondersteun ik het kind in de exploratie van zijn of haar belevingswereld. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren en experimenteren. Tijdens het spel kan er ook geoefend worden met nieuwe vormen van gedrag. Er wordt gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.

Gesprekstherapie

Afhankelijk van de leeftijd en de vraag exploreren we via gesprek, creatieve werkvormen, speltechnieken, cognitieve werkvormen, lichaamsgerichte werkvormen, visualisatie, wat er zich binnenin afspeelt. Onverwerkte thema’s krijgen de ruimte via ervaringsgerichte methodieken. Van daaruit komen we tot groei.
Er wordt ondersteuning geboden bij het emotioneel en sociaal functioneren van jou of je kind. Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen Positiever denken m.b.v. helpende gedachten (H)erkenning van eigen gevoelens en ze in goede banen leiden Omgaan met stress, spanning en (faal)angst Omgaan met je (hoog)gevoeligheid Meer zelfkennis Omgaan met tegenslagen, meer veerkracht Ontspanning, meer rust Grenzen aangeven, meer uitspreken wat je wil Trauma’s verwerken Omgaan met verlies en verdriet Je doelen bereiken, meer motivatie Ouder-kind relatie bevorderen
We starten met een kennismakingsgesprek. Zo leren we elkaar kennen en worden de verwachtingen besproken. Tijdens dit gesprek verkennen we de hulpvraag en wat ik voor je kan betekenen. Er worden afspraken gemaakt voor het verdere therapieproces. In een klassiek traject komt je kind alleen. Daarbij wordt er primair gebouwd aan veiligheid en vertrouwen. Van daaruit worden verschillende thema’s behandeld met het oog op het creëren van meer rust en veerkracht. De sessies worden op maat afgestemd. Na ongeveer een viertal sessies worden tussentijdse oudergesprekken gepland ter opvolging. Het is mogelijk dat er wordt afgewisseld met ouder-kind-sessies en ouderondersteuning. Soms is specifieke psychodiagnostiek aangewezen en wordt besproken waar je daarvoor terecht kan. Bij conflictscheiding wordt er nauw samengewerkt met Groepspraktijk Ooibos . De begeleiding van de ouders gebeurt vanuit Ooibos. Het kind (of de kinderen) wordt in De Groeiplek ondersteund. Een kennismakingsgesprek kost €65 (60’) en een therapiesessie duurt 50’ en kost €60 (kostprijs vanaf 01/01/2021). Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is mogelijk. Contacteer je mutualiteit voor meer informatie. Sessies die niet tijdig (24 uur op voorhand) worden geannuleerd, worden alsnog aangerekend. Bedankt voor uw begrip.

Mogelijke thema’s

Aanpak

Verloop

© 2018 degroeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Kinderen

Gesprekstherapie

Door middel van gesprekken krijgen kinderen en jongeren inzicht in hun eigen beleving. Ze leren anders omgaan met moeilijke situaties. Bepaalde ervaringen worden verwerkt. Ze krijgen meer grip op hun leven. Gesprekstherapie helpt om sociaal en emotioneel sterker te worden. Er komt meer veerkracht.

Creatieve therapie

Door het maken van een creatie komt er innerlijke beweging op gang. De focus ligt op ‘doen’. Moeilijke gevoelens en gedachten worden geuit met behulp van kleuren, verf, klei, papier, zand en andere materialen. Er wordt ook gewerkt met metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er wordt gewerkt met de taal van het kind, het spel. Spel is een veilige setting, waarin lastige gevoelens en gedachten kunnen worden verkend. Door middel van spel kunnen kinderen in contact komen met hun gevoelens, ervaringen en gedachten. Als therapeut ondersteun ik het kind in de exploratie van zijn of haar belevingswereld. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren en experimenteren. Tijdens het spel kan er ook geoefend worden met nieuwe vormen van gedrag. Er wordt gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.
Afhankelijk van de leeftijd en de vraag exploreren we via gesprek, creatieve werkvormen, speltechnieken, cognitieve werkvormen, lichaamsgerichte werkvormen, visualisatie, wat er zich binnenin afspeelt. Onverwerkte thema’s krijgen de ruimte via ervaringsgerichte methodieken. Van daaruit komen we tot groei.
Er wordt ondersteuning geboden bij het emotioneel en sociaal functioneren van jou of je kind. Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen Positiever denken m.b.v. helpende gedachten (H)erkenning van eigen gevoelens en ze in goede banen leiden Omgaan met stress, spanning en (faal)angst Omgaan met je (hoog)gevoeligheid Meer zelfkennis Omgaan met tegenslagen, meer veerkracht Ontspanning, meer rust Grenzen aangeven, meer uitspreken wat je wil Trauma’s verwerken Omgaan met verlies en verdriet Je doelen bereiken, meer motivatie Ouder-kind relatie bevorderen
We starten met een kennismakingsgesprek. Zo leren we elkaar kennen en worden de verwachtingen besproken. Tijdens dit gesprek verkennen we de hulpvraag en wat ik voor je kan betekenen. Er worden afspraken gemaakt voor het verdere therapieproces. In een klassiek traject komt je kind alleen. Daarbij wordt er primair gebouwd aan veiligheid en vertrouwen. Van daaruit worden verschillende thema’s behandeld met het oog op het creëren van meer rust en veerkracht. De sessies worden op maat afgestemd. Na ongeveer een viertal sessies worden tussentijdse oudergesprekken gepland ter opvolging. Het is mogelijk dat er wordt afgewisseld met ouder-kind- sessies en ouderondersteuning. Soms is specifieke psychodiagnostiek aangewezen en wordt besproken waar je daarvoor terecht kan. Bij conflictscheiding wordt er nauw samengewerkt met Groepspraktijk Ooibos . De begeleiding van de ouders gebeurt vanuit Ooibos. Het kind (of de kinderen) wordt in De Groeiplek ondersteund. Een kennismakingsgesprek kost €65 (60’) en een therapiesessie duurt 50’ en kost €60 (kostprijs vanaf 01/01/2021). Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is mogelijk. Contacteer je mutualiteit voor meer informatie. Sessies die niet tijdig (24 uur op voorhand) worden geannuleerd, worden alsnog aangerekend. Bedankt voor uw begrip.

Mogelijke thema’s

Aanpak

Verloop