© 2018 De Groeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Aanbod

Door   middel   van   gesprekken   krijgen   jongeren   en   jongvolwassenen   inzicht   in   hun   eigen   beleving.   Ze   leren   anders   omgaan   met moeilijke   situaties.   Bepaalde   ervaringen   worden   verwerkt.   Ze   krijgen   meer   grip   op   hun   leven.   Gesprekstherapie   helpt   om   sociaal   en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door   het   maken   van   een   creatie   komt   er   innerlijke   beweging   op   gang.   De   focus   ligt   op   ‘doen’.   Moeilijke   gevoelens   en   gedachten worden    geuit    met    behulp    van    kleuren,    verf,    klei,    papier,    zand    en    andere    materialen.    Er    wordt    ook    gewerkt    met    metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er   wordt   gewerkt   met   de   taal   van   het   kind,   het   spel.   Spel   is   een   veilige   setting,   waarin   lastige   gevoelens   en   gedachten   kunnen   worden verkend.   Door   middel   van   spel   kunnen   kinderen   in   contact   komen   met   hun   gevoelens,   ervaringen   en   gedachten.   Als   therapeut ondersteun   ik   het   kind   in   de   exploratie   van   zijn   of   haar   belevingswereld.   Spelen   is   voor   kinderen   een   natuurlijke   manier   van communiceren   en   experimenteren.   Tijdens   het   spel   kan   er   ook   geoefend   worden   met   nieuwe   vormen   van   gedrag.   Er   wordt   gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, … Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.
© Jo Solange

Gesprekstherapie

Vanuit         een         integratieve         visie         werken         we         samen         aan        verbetering         van         het      huidige         functioneren.   In   de   therapie   staat het   bevorderen   van   de   groei   en   ontwikkeling   van   de   hele   persoon centraal. Er wordt verbinding gemaakt tussen lichaam en geest. Er   zijn   verschillende   therapievormen   waaronder   de   cliëntgerichte- experiëntiële          psychotherapie,     cognitieve          gedragstherapie, systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, ...  In De Groeiplek wordt er gewerkt vanuit een breed kader.

Voor wie?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben.

Therapievormen

© 2018 degroeiplek.  Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Aanbod

© Jo Solange

Gesprekstherapie

Door    middel    van    gesprekken    krijgen    jongeren    en jongvolwassenen   inzicht   in   hun   eigen   beleving.   Ze leren     anders     omgaan     met     moeilijke     situaties. Bepaalde    ervaringen    worden    verwerkt.    Ze    krijgen meer   grip   op   hun   leven.   Gesprekstherapie   helpt   om sociaal en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door   het   maken   van   een   creatie   komt   er   innerlijke beweging   op   gang.   De   focus   ligt   op   ‘doen’.   Moeilijke gevoelens   en   gedachten   worden   geuit   met   behulp van    kleuren,    verf,    klei,    papier,    zand    en    andere materialen.   Er   wordt   ook   gewerkt   met   metaforen, fantasiekaarten,   verhalen,   drama,   geleide   fantasie, ademhalingsoefeningen, … Er    is    geen    ervaring    nodig    op    creatief    gebied.    De focus   ligt   op   experimenteren   en   het   volgen   van   wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er   wordt   gewerkt   met   de   taal   van   het   kind,   het   spel. Spel   is   een   veilige   setting,   waarin   lastige   gevoelens en   gedachten   kunnen   worden   verkend.   Door   middel van    spel    kunnen    kinderen    in    contact    komen    met hun     gevoelens,     ervaringen     en     gedachten.     Als therapeut   ondersteun   ik   het   kind   in   de   exploratie van    zijn    of    haar    belevingswereld.    Spelen    is    voor kinderen   een   natuurlijke   manier   van   communiceren en    experimenteren.    Tijdens    het    spel    kan    er    ook geoefend   worden   met   nieuwe   vormen   van   gedrag. Er        wordt        gewerkt        met        dieren,        poppen, bouwmateriaal,   …   Speltherapie   helpt   het   kind   om tot emotionele groei te komen.
Vanuit         een         integratieve         visie         werken         we        samen            aan            verbetering            van            het        huidige          functioneren.   In   de   therapie   staat   het   bevorderen van   de   groei   en   ontwikkeling   van   de   hele   persoon centraal.     Er     wordt     verbinding     gemaakt     tussen lichaam en geest. Er   zijn   verschillende   therapievormen   waaronder   de cliëntgerichte-experiëntiële                    psychotherapie, cognitieve              gedragstherapie,       systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, ...  In   De   Groeiplek   wordt   er   gewerkt   vanuit   een   breed kader.

Voor wie?

Kinderen,       jongeren       en       jongvolwassenen       die ondersteuning nodig hebben.

Therapievormen