© 2018 De Groeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Jeugd

Door   middel   van   gesprekken   krijgen   jongeren   en   jongvolwassenen   inzicht   in   hun   eigen   beleving.   Ze   leren   anders   omgaan   met moeilijke   situaties.   Bepaalde   ervaringen   worden   verwerkt.   Ze   krijgen   meer   grip   op   hun   leven.   Gesprekstherapie   helpt   om   sociaal   en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door   het   maken   van   een   creatie   komt   er   innerlijke   beweging   op   gang.   De   focus   ligt   op   ‘doen’.   Moeilijke   gevoelens   en   gedachten worden    geuit    met    behulp    van    kleuren,    verf,    klei,    papier,    zand    en    andere    materialen.    Er    wordt    ook    gewerkt    met    metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er   wordt   gewerkt   met   de   taal   van   het   kind,   het   spel.   Spel   is   een   veilige   setting,   waarin   lastige   gevoelens   en   gedachten   kunnen   worden verkend.   Door   middel   van   spel   kunnen   kinderen   in   contact   komen   met   hun   gevoelens,   ervaringen   en   gedachten.   Als   therapeut ondersteun   ik   het   kind   in   de   exploratie   van   zijn   of   haar   belevingswereld.   Spelen   is   voor   kinderen   een   natuurlijke   manier   van communiceren   en   experimenteren.   Tijdens   het   spel   kan   er   ook   geoefend   worden   met   nieuwe   vormen   van   gedrag.   Er   wordt   gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, … Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.
© Jo Solange

Gesprekstherapie

Vanuit   een   integratieve   en   cliëntgerichte   visie   werken   we   samen        aan   een   verbetering   van   je   huidige   functioneren   of   dat   van   je   kind. Dan   komt   er   meer   rust.   In   de   therapie   staat   het   bevorderen   van   de groei   en ontwikkeling  van de volledige persoon centraal. Naast   individuele   begeleiding    wordt   er   ook   ouderbegeleiding   aangeboden,   waarbij   je   ondersteund   wordt   in   het   contact   met   je kind(eren).     Via     gesprekken     en     praktische     tips     proberen     we verandering   te   installeren.   Het   gaat   hier   niet   om   het   begeleiden van persoonlijke (psychische) problemen van de ouders.

Voor wie?

Individuele psychotherapie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar. Ouderbegeleiding.

Therapievormen

De Groeiplek biedt ondersteuning bij: opvoeding en opvoedingsvragen emotioneel   functioneren:   weinig   zelfvertrouwen,   negatief   zelfbeeld,   moeilijk   uiten   van   emoties,   gevoeligheid,   spanning,   stress,   angsten, verwerking van verliessituaties, ... sociaal functioneren: weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatie, relaties onder druk, … gedrag: opvoedingsmoeilijkheden, pesten, moeilijk omgaan met veranderingen, piekeren, uitstelgedrag, ... persoonlijke ontwikkeling, identiteit en zelfontplooiing perfectionisme en faalangst als uitdaging
© 2018 degroeiplek.  Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Jeugd

© Jo Solange

Gesprekstherapie

Door   middel   van   gesprekken   krijgen   jongeren   en jongvolwassenen   inzicht   in   hun   eigen   beleving.   Ze leren     anders     omgaan     met     moeilijke     situaties. Bepaalde   ervaringen   worden   verwerkt.   Ze   krijgen meer   grip   op   hun   leven.   Gesprekstherapie   helpt   om sociaal en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door   het   maken   van   een   creatie   komt   er   innerlijke beweging   op   gang.   De   focus   ligt   op   ‘doen’.   Moeilijke gevoelens   en   gedachten   worden   geuit   met   behulp van    kleuren,    verf,    klei,    papier,    zand    en    andere materialen.   Er   wordt   ook   gewerkt   met   metaforen, fantasiekaarten,   verhalen,   drama,   geleide   fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er    is    geen    ervaring    nodig    op    creatief    gebied.    De focus   ligt   op   experimenteren   en   het   volgen   van   wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er   wordt   gewerkt   met   de   taal   van   het   kind,   het   spel. Spel   is   een   veilige   setting,   waarin   lastige   gevoelens en     gedachten     kunnen     worden     verkend.     Door middel   van   spel   kunnen   kinderen   in   contact   komen met   hun   gevoelens,   ervaringen   en   gedachten.   Als therapeut   ondersteun   ik   het   kind   in   de   exploratie van    zijn    of    haar    belevingswereld.    Spelen    is    voor kinderen         een         natuurlijke         manier         van communiceren   en   experimenteren.   Tijdens   het   spel kan   er   ook   geoefend   worden   met   nieuwe   vormen van   gedrag.   Er   wordt   gewerkt   met   dieren,   poppen, bouwmateriaal,   …   Speltherapie   helpt   het   kind   om tot emotionele groei te komen.
Vanuit     een     integratieve     en     cliëntgerichte     visie werken    we    samen            aan    een    verbetering    van    je huidige   functioneren   of   dat   van   je   kind.   Dan   komt er   meer   rust.   In   de   therapie   staat   het   bevorderen van    de    groei     en    ontwikkeling     van    de    volledige persoon centraal. Naast     individuele     begeleiding      wordt     er     ook ouderbegeleiding         aangeboden,        waarbij        je ondersteund   wordt   in   het   contact   met   je   kind(eren). Via    gesprekken    en    praktische    tips    proberen    we verandering   te   installeren.   Het   gaat   hier   niet   om het      begeleiden      van      persoonlijke      (psychische) problemen van de ouders.

Voor wie?

Individuele   psychotherapie   voor   kinderen,   jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar. Ouderbegeleiding.

Therapievormen

De Groeiplek biedt ondersteuning bij: opvoeding en opvoedingsvragen emotioneel                functioneren:                weinig zelfvertrouwen,     negatief     zelfbeeld,     moeilijk uiten     van     emoties,     gevoeligheid,     spanning, stress,   angsten,   verwerking   van   verliessituaties, ... sociaal     functioneren:     weerbaarheid,     sociale vaardigheden,    communicatie,    relaties    onder druk, … gedrag:       opvoedingsmoeilijkheden,       pesten, moeilijk   omgaan   met   veranderingen,   piekeren, uitstelgedrag, ... persoonlijke        ontwikkeling,        identiteit        en zelfontplooiing perfectionisme en faalangst als uitdaging